Projekt Samotność

e-mail: projekt-samotnosc@psych.pan.pl

Samotność coraz częściej wskazywana jest jako jeden z głównych problemów współczesnego świata. Od aktywności neuronalnej, przez zdrowie psychiczne i fizyczne, aż po funkcjonowanie w społeczeństwie – badania wskazują, że poczucie braku satysfakcjonujących relacji może mieć na nas negatywny wpływ na wielu poziomach naszego funkcjonowania. Celem Projektu jest poszerzenie wiedzy na temat tych mechanizmów zarówno w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu technik neuroobrazowania, jak i poprzez przyjrzenie się im w codziennym życiu.

Projekt finansowany jest z grantów Opus 2018/31/B/HS6/02848 i 2019/35/B/HS6/00517 oraz Sonata Bis 2022/46/E/HS6/00138 Narodowego Centrum Nauki (kierownik grantów: dr hab. Łukasz Okruszek).