Home

o pracowni

Celem działań zespołu Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN jest zrozumienie procesów neuronalnych i behawioralnych, które pozwalają nam wychwycić i zinterpretować to co inne osoby myślą, czują i robią. W aktualnie prowadzonych przez nas projektach badawczych staramy się odpowiedzieć odpowiedzieć na pytanie o to, jakie czynniki wpływają na naszą zdolność przetwarzania informacji o charakterze społecznym oraz towarzyszącą jej aktywność mózgu. W naszych badaniach biorą udział zarówno osoby zdrowe, jak i pacjenci z różnymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć czynniki kształtujące nasze funkcjonowanie społeczne. Nasze zainteresowania badawcze skupiają się na wpływie poczucia samotności (czy też 'subiektywnej izolacji społecznej’) na mechanizmy poznawcze i fizjologiczne związane z tzw. poznaniem społecznym. 

 

By lepiej zrozumieć w jaki sposób nasz odbiór świata społecznego przekłada się na mechanizmy fizjologiczne, w swojej pracy łączymy szereg różnych metod badawczych, włączając w to metody behawioralne i neuropsychologiczne, neuroobrazowanie (fMRI), metody neuro- (EEG) i psychofizjologiczne (ECG), techniki nieinwazyjnej stymulacji mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem) i techniki pomiaru w codziennych sytuacjach przy użyciu tzw. urządzeń ubieralnych.

nasze aktualne badania

współpraca

finansowanie