Home

o pracowni

Celem działań zespołu Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN jest zrozumienie procesów neuronalnych i behawioralnych, które pozwalają nam wychwycić i zinterpretować to co inne osoby myślą, czują i robią. W aktualnie prowadzonych przez nas projektach badawczych staramy się odpowiedzieć odpowiedzieć na pytanie o to, jakie czynniki wpływają na naszą zdolność przetwarzania informacji o charakterze społecznym oraz towarzyszącą jej aktywność mózgu

co badamy?

Samotność a prospołeczność
Samotność a postrzeganie zagrożeń
Samotność a regulacja emocji
Samotność a poznanie społeczne

jak badamy?

Eksperymenty behawioralne
Miary samoopisowe
Pomiar środowiskowy
Neuroobrazowanie
Psychofizjologia
Modelowanie obliczeniowe