Kontakt

kierownik pracowni

manager pracowni

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN

e-mail: lokruszek@psych.pan.pl

mgr Karolina Żurek

e-mail: kzurek@psych.pan.pl

adres

Pracownia Neuronauki Społecznej

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

ul. Jaracza 1

00-378 Warszawa