Zapraszamy do udziału w badaniu!

Rozpoczynamy pierwsze badanie w projekcie Sonata Bis! Serdecznie zapraszamy!

 

W ramach badania (około 2-2,5h; badanie stacjonarne w IP PAN w Warszawie) zostaną Państwo poproszeni o podejmowanie decyzji wspólnie z innym uczestnikiem badania.

 

Za udział w badaniu przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 80 zł oraz dodatkowa nagroda w wysokości od 20 do 70 zł, w zależności od liczby punktów uzyskanych w ramach głównej części procedury, wypłacane w bonach Pluxee.

 

Proces rekrutacji będzie składał się z dwukrotnego wypełnienia kwestionariuszy online w odstępie dwóch tygodni. Ze wszystkimi osobami spełniającymi kryteria włączenia do badania, skontaktujemy się mailowo z prośbą o wypełnienie drugiej ankiety rekrutacyjnej, której wypełnienie powinno zająć około 5 minut.

 

W celu zgłoszenia się do badania prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (około 15 minut): https://badania.psych.pan.pl/index.php?r=survey/index&sid=525361&lang=pl


W trakcie wypełniania ankiety rekrutacyjnej jest także możliwość wzięcia udziału w dodatkowym badaniu online, wśród którego uczestników rozlosujemy 10 bonów do Empiku o wartości 50 zł.

 

Wszystkie szczegóły w pełnej treści ogłoszenia: http://www.neuronauka-spoleczna.pl/wp-content/uploads/2024/05/Informacja_dla_badanych.pdf

cel projektu

W ramach naszego projektu badamy związek samotności i zachowań prospołecznych, co jest istotne nie tylko z perspektywy neuronauki społecznej. Wpływ samotności na dobrostan psychiczny i fizyczny jest oczywistym wyzwaniem zdrowia publicznego, a badanie czynników zwiększających samotność u młodych dorosłych jest niezbędne dla opracowania interwencji mających na celu zmniejszenie jej skutków.

Na tym korzyści wynikające z realizacji projektu się nie kończą – kryzys COVID-19 wyraźnie pokazał, że zrozumienie czynników leżących u podstaw społecznej reakcji na działania ukierunkowane na interes zbiorowy może mieć takie samo (lub nawet większe) znaczenie, jak opracowywanie rozwiązań technologicznych w odpowiedzi na pojawiające się kryzysy.

Uważa się, że eksperymentalne dylematy społeczne odzwierciedlają szeroki zakres sytuacji, w których pokusa bezpośredniego, krótkoterminowego zysku może popchnąć wszystkie zaangażowane strony w kierunku opcji najmniej korzystnej dla wszystkich, czego przykładami są problemy tak różne, jak korzystanie z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego lub nadmierna eksploatacja zasobów środowiska.

 

Stopień, w jakim samotność wpływa na zdolność do uwzględnienia dobra wspólnego kosztem doraźnego interesu własnego, może mieć więc kluczowe znaczenie dla wdrażania polityk związanych np. z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu.

 

W ramach projektu przeprowadzimy serię badań, w których dwójka uczestników będzie brała udział w eksperymentalnych dylematach społecznych. W badaniu, które obecnie prowadzimy, będziemy oceniać wskaźniki behawioralne podczas zadania eksperymentalnego przy jednoczesnym pomiarze wskaźników fizjologicznych — aktywności serca i reakcji skórno-galwanicznej.