O posiadaczach samotnych umysłów, czyli nasz nowy artykuł w Journal of Research in Personality

Czy rozumienie zachowań, emocji i intencji innych osób jest powiązane z samotnością i izolacją społeczną? Czy osoby bardziej skłonne do przypisywania innym wrogich intencji w niejednoznacznych sytuacjach są też bardziej samotne?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy we współpracy z prof. Amy Pinkham z Uniwersytetu w Teksańskiego w Dallas. Nasze badanie z udziałem młodych dorosłych (18-35 lat) wykazało, że osoby o mniejszych zdolnościach rozpoznawania i rozumienia sygnałów społecznych zgłaszały większe nasilenie obiektywnej izolacji społecznej. Jednocześnie, u osób bardziej skłonnych do przypisywania innym wrogich intencji w niejednoznacznych sytuacjach zaobserwowano zarówno wyższy poziom poczucia samotności, jak i obiektywnej izolacji społecznej.

Wyniki badania opisaliśmy w artykule „Owner of a lonely mind? Social cognitive capacity is associated with objective, but not perceived social isolation in healthy individuals”, który właśnie ukazał się w Journal of Research in Personality – do 14 czerwca artykuł jest dostępny dla wszystkich bez ograniczeń! Serdecznie zapraszamy do lektury!

Aby przejść do pełnej wersji artykułu, kliknij TUTAJ.

Wyniki naszych najnowszych badań w artykule PAP

Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny z dwóch powodów: po pierwsze, Polska Agencja Prasowa właśnie opublikowała artykuł na temat wyników naszych badań (zachęcamy do lektury! Aby przejść do artykułu kliknij TUTAJ),

a po drugie – nasz kierownik, dr hab. Łukasz Okruszek, ma dzisiaj urodziny! Również z tego miejsca chcemy życzyć mu wszystkiego najlepszego i wielu dalszych naukowych sukcesów!

Raport o samotności z ekspertyzą dr hab. Łukasza Okruszka

Zapraszamy do lektury tegorocznego Raportu o samotności przygotowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA, w którym jako ekspert w dziedzinie badań nad samotnością wypowiedział się także Kierownik naszego labu, dr hab. Łukasz Okruszek!

Aby przejść do raportu, kliknij TUTAJ.

Artykuł z udziałem dr hab. Łukasza Okruszka w Tygodniku Przegląd

Przy okazji nadchodzących świąt serdecznie zapraszamy do lektury świeżutkiego artykułu w Tygodniku Przegląd, do którego wywiadu udzielił m.in. Kierownik naszej Pracowni, dr hab. Łukasz Okruszek! Opowiedział w nim o badaniach samotności, także w kontekście izolacji spowodowanej przez pandemię oraz szerszej sytuacji psychospołecznej ostatnich miesięcy.

Kolejne publikacje nt. samotności i samopoczucia w pandemii COVID-19!

Z przyjemnością możemy oficjalnie ogłosić, że w ostatnim czasie w czasopiśmie Frontiers ukazały się dwa nasze artykuły dotyczące psychologicznych aspektów radzenia sobie z pandemią COVID-19:

Okruszek, Ł., Aniszewska-Stańczuk, A., Piejka, A., Wiśniewska, M. & Żurek, K. (2020). Safe but Lonely? Loneliness, Anxiety, and Depression Symptoms and COVID-19. Frontiers in Psychology, 11, 3222. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579181

Schudy, A., Żurek, K., Wiśniewska, M., Piejka, A., Gawȩda, Ł., & Okruszek, Ł. (2020). Mental Well-Being During Pandemic: The Role of Cognitive Biases and Emotion Regulation Strategies in Risk Perception and Affective Response to COVID-19. Frontiers in Psychiatry, 11, 589973. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.589973

Serdecznie zapraszamy do lektury, a tymczasem my pracujemy nad kolejnymi!

Wywiad z mgr Aleksandrą Piejką w Gazecie Wyborczej

Czym się różni samotność w sensie naukowym i potocznym? Co powoduje, że jesteśmy coraz bardziej samotni? Jak samotność wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i zdrowie?

W weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej nasza doktorantka, mgr Aleksandra Piejka opowiada co wiemy, a czego jeszcze nie wiemy w samotności.

Aby przejść do pełnej wersji artykułu, kliknij TUTAJ.

Start nowego grantu NCN OPUS i nowi Stypendyści!

Możemy już oficjalnie ogłosić start naszego kolejnego grantu NCN Opus pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS)” pod kierownictwiem dr hab. Łukasza Okruszka.

W związku z tym miło nam przedstawić naszych nowych stypendystów, będących też świeżo upieczonymi doktorantami IP PAN!

Mgr Marta Chrustowicz jest aktywnym członkiem naszego zespołu od marca 2018. Ukończyła studia z zakresu Psychologii (APS, 2019) oraz Kognitywistyki (UW, 2020). W ramach tego grantu będzie zajmowała się przede wszystkim przeprowadzeniem badań EEG i analizą danych neurofizjologicznych.
Mgr Szymon Mąka ukończył studia z zakresu Socjologii (UW, 2018) oraz Kognitywistyki (UW, 2020), zajmuje się neuronauką obliczeniową. W ramach tego grantu zajmie się analizą danych behawioralnych, przygotowaniem procedury tDCS oraz modelowaniem związku między danymi behawioralnymi i neurofizjologicznymi.

Gratulujemy i niecierpliwie czekamy na rozwój wydarzeń!

Nowy artykuł w Psychiatrii Polskiej

Z dumą prezentujemy artykuł pt. „Polska wersja Testu Wskazówek – badanie pilotażowe pacjentów ze schizofrenią”, autorstwa mgr Małgorzaty Krawczyk, mgr Anny Schudy, dr Michała Jarkiewicza i dr hab. Łukasza Okruszka, opublikowany w najnowszym wydaniu czasopisma Psychiatria Polska. Zapraszamy do lektury!

Aby przejść do pełnego tekstu artykułu, kliknij TUTAJ.

Świeżo upieczone Magistry z naszej Pracowni!

Możemy już oficjalnie ogłosić, że w czerwcu i lipcu tego roku miały miejsce obrony czterech magistrantek naszej Pracowni: mgr Aleksandry Aniszewskiej-Stańczuk, mgr Marty Chrustowicz, mgr Oleny Nikolenko i mgr Karoliny Żurek.

Wszystkie cztery prace z zakresu kognitywistyki zostały napisane pod opieką dr hab. Łukasza Okruszka i obronione na ocenę bardzo dobrą. Gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

Kolejny grant OPUS NCN w Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN!

Projekt Samotność się rozrasta!

W najnowszej edycji konkursu OPUS NCN projekt pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” pod kierownictwem dr. hab. Łukasza Okruszka uzyskał finansowanie w wysokości 1 087 260 PLN, które pozwoli nam zrealizować kolejne badania dotyczące neurofizjologicznych korelatów samotności i izolacji.

Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli przedstawić pierwsze wyniki badań przeprowadzonych w ramach tego grantu!