Kolejny grant OPUS NCN w Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN!

Projekt Samotność się rozrasta!

W najnowszej edycji konkursu OPUS NCN projekt pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” pod kierownictwem dr. hab. Łukasza Okruszka uzyskał finansowanie w wysokości 1 087 260 PLN, które pozwoli nam zrealizować kolejne badania dotyczące neurofizjologicznych korelatów samotności i izolacji.

Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli przedstawić pierwsze wyniki badań przeprowadzonych w ramach tego grantu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *