Panel o samotności w ramach Kongresu 590

Wczoraj dr hab. Łukasz Okruszek wziął udział w panelu dyskusyjnym z udziałem Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbary Sochy, prof. Elżbiety Mączyńskiej i dyrektora Instytutu Pokolenia Michała Kota, który dotyczył problematyki samotności. Panel odbywał się w Rzeszowie w ramach siódmej edycji Kongresu 590. W ramach panelu dr hab. Okruszek wskazywał m.in. na złożoność problematyki samotności i konieczność badania tego problemu w kontekście zdrowia publicznego. Liczymy, że problematyka sygnalizowana w ramach panelu oraz naszych badań znajdzie odzwierciedlenie w dalszych działaniach nakierowanych na dogłębne zrozumienie tego zjawiska i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *