Nowy artykuł

Styk skroniowo-ciemieniowy (temporoparietal junction; TPJ) to jeden z kluczowych regionów mózgu odpowiedzialnych za zdolność mentalizacji, czyli prawidłowego odczytywania emocji, zamiarów i przekonań innych osób.
W najnowszym artykule pt. „Does the TPJ fit it all? Representational similarity analysis of different forms of mentalizing”, którego współautorem jest dr hab. Łukasz Okruszek, poddano analizie aktywność regionów mózgu związanych z mentalizacją podczas wykonywania zadań opartych na procesach niższego rzędu (np. interpretacja gestów) lub wyższego rzędu (np. test fałszywych przekonań).
Wyniki badania wskazują intrygujące różnice pomiędzy prawym a lewym TPJ w zakresie jego tylnej części – podczas gdy w jego lewej części dostrzeżono odmienne wzorce aktywności neuronalnej dla zadań wymagających przetwarzania niższego lub wyższego rzędu, w prawej części nie zaobserwowano takiego efektu.
Może to oznaczać, że tylna część prawego TPJ bierze udział w podstawowych procesach mentalizacji niezależnie od poziomu przetwarzania, natomiast aktywność lewej jest ściśle związana ze stopniem złożoności przetwarzanych informacji.
Chapeau bas Karolina Golec i Agnieszka Pluta! Dziękujemy za owocną współpracę z niezastąpionym The Mind Lab UW!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *