Nowy artykuł

Czy postawy wobec kontrowersyjnych treści naukowych są dostrzegalne na poziomie neuronalnym?

W najnowszym artykule pt. „Climate change, vaccines, GMO: the N400 effect as a marker of attitudes toward scientific issues.“ dr hab. Łukasz Okruszek i mgr Aleksandra Piejka prezentują badanie przeprowadzone we współpracy z prof. Dariuszem Jemielniakiem i dr Natalią Banasik-Jemielniak.

W ramach badania pokazywano uczestnikom słowa związane z kontrowersyjnymi i niekontrowersyjnymi zagadnieniami naukowymi, które zestawione były z pozytywnymi i negatywnymi przymiotnikami. Jednocześnie aktywność neurofizjologiczna uczestników monitorowana była przy pomocy elektroencefalografu (EEG). Badaczy interesował przede wszystkim potencjał wywołany N400, czyli jeden z komponentów EEG, którego zwiększoną amplitudę można zaobserwować w odpowiedzi na niespójne semantycznie pary wyrazów (np. „nóż – mądry”, „morze” – „twarde”). Wyniki przedstawionego badania wskazują, że amplituda potencjału N400 była większa w reakcji na zestawienie sformułowania „technologia GMO” z zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi przymiotnikami, niż w reakcji na jakiekolwiek inne zestawienia wyrazów.Co więcej, większa ogólna wiedza naukowa uczestników była pozytywnie powiązana z postrzeganą zgodnością pozytywnych słów z energią jądrową (zagadnieniem najmniej uczestnikom znanym), podczas gdy zwiększona wiara w twierdzenia pseudonaukowe była negatywnie związana z postrzeganą zgodnością pozytywnych przymiotników z kontrowersyjnymi tematami naukowymi.Wyniki te sugerują, że dane neurofizjologiczne mogą dostarczać nam dodatkowych informacji na temat postrzegania zagadnień naukowych.

Artykuł jest dostępny w czasopiśmie PlosONE: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273346

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *