Bezpieczny ale samotny? Pandemia COVID-19 a samotność i dobrostan psychiczny

Wśród najpoważniejszych skutków psychologicznych pandemii COVID-19 wymienia się lęk i samotność spowodowane kwarantanną. Czy i jak izolacja wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Czy osoby samotne są szczególnie narażone na pogorszenie stanu psychicznego? W jakim stopniu ten problem dotyczy młodych dorosłych, którzy są mniej zagrożeni poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a jednocześnie w dużym stopniu mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa?

Na podstawie badań przeprowadzonych przez zespół naszej Pracowni w odstępie dwóch tygodni, począwszy od 15 marca, można dojść do następujących wniosków:

● Badani najbardziej obawiają się kryzysu Służby Zdrowia, a najmniej izolacji. Obawa o własne zdrowie jest wyższa wśród osób, które dobrowolnie stosowały zalecenie ścisłej izolacji.

● Osoby, które na początku epidemii cechowały się wyższym natężeniem lęku i depresji, są szczególnie narażone na negatywne psychologiczne skutki pandemii. Zgodnie z wynikami badania taki stan może być związany z nasileniem się obaw przed pandemią COVID-19, a także pogłębianiem symptomów obniżonego dobrostanu psychicznego.

● Wyniki badania wskazują, że obawy wywołane pandemią i jej skutkami na początku stanu zagrożenia epidemiologicznego mogą wiązać się z rosnącym poczuciem osamotnienia.

● Samotność przyczynia się do specyficznych reakcji na pandemię COVID-19. Osoby samotne mniej obawiają się o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych.

● Jednocześnie jednak osoby samotne wykazują większe obawy związane z negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji na swoje relacje z innymi i na dobrostan psychiczny.

● Osoby samotne w większym stopniu uważają za prawdopodobne problemy finansowe wywołane pandemią COVID-19.

Wśród młodych dorosłych poczucie osamotnienia może być więc zarówno konsekwencją, jak i źródłem obaw związanych z pandemią. Związek samotności z obniżonym dobrostanem psychicznym, a także z mniejszą troską o zdrowie własne i innych sprawia, że może stanowić ona jeden z poważniejszych problemów w czasach obecnego kryzysu.

Badanie zostało przeprowadzone z udziałem osób w wieku 18-35 lat w dniach 15-17.03 (511 osób) i 29-31.03 (110 osób) w ramach Projektu Samotność (więcej informacji na stronie internetowej Projektu). Wstępna wersja publikacji na temat wyników badania znajduje się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *