Newsy

Kolejne publikacje nt. samotności i samopoczucia w pandemii COVID-19!

Z przyjemnością możemy oficjalnie ogłosić, że w ostatnim czasie w czasopiśmie Frontiers ukazały się dwa nasze artykuły dotyczące psychologicznych aspektów radzenia sobie z pandemią COVID-19:

Okruszek, Ł., Aniszewska-Stańczuk, A., Piejka, A., Wiśniewska, M. & Żurek, K. (2020). Safe but Lonely? Loneliness, Anxiety, and Depression Symptoms and COVID-19. Frontiers in Psychology, 11, 3222. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579181

Schudy, A., Żurek, K., Wiśniewska, M., Piejka, A., Gawȩda, Ł., & Okruszek, Ł. (2020). Mental Well-Being During Pandemic: The Role of Cognitive Biases and Emotion Regulation Strategies in Risk Perception and Affective Response to COVID-19. Frontiers in Psychiatry, 11, 589973. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.589973

Serdecznie zapraszamy do lektury, a tymczasem my pracujemy nad kolejnymi!

Wywiad z mgr Aleksandrą Piejką w Gazecie Wyborczej

Czym się różni samotność w sensie naukowym i potocznym? Co powoduje, że jesteśmy coraz bardziej samotni? Jak samotność wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i zdrowie?

W weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej nasza doktorantka, mgr Aleksandra Piejka opowiada co wiemy, a czego jeszcze nie wiemy w samotności.

Aby przejść do pełnej wersji artykułu, kliknij TUTAJ.

Start nowego grantu NCN OPUS i nowi Stypendyści!

Możemy już oficjalnie ogłosić start naszego kolejnego grantu NCN Opus pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS)” pod kierownictwiem dr hab. Łukasza Okruszka.

W związku z tym miło nam przedstawić naszych nowych stypendystów, będących też świeżo upieczonymi doktorantami IP PAN!

Mgr Marta Chrustowicz jest aktywnym członkiem naszego zespołu od marca 2018. Ukończyła studia z zakresu Psychologii (APS, 2019) oraz Kognitywistyki (UW, 2020). W ramach tego grantu będzie zajmowała się przede wszystkim przeprowadzeniem badań EEG i analizą danych neurofizjologicznych.
Mgr Szymon Mąka ukończył studia z zakresu Socjologii (UW, 2018) oraz Kognitywistyki (UW, 2020), zajmuje się neuronauką obliczeniową. W ramach tego grantu zajmie się analizą danych behawioralnych, przygotowaniem procedury tDCS oraz modelowaniem związku między danymi behawioralnymi i neurofizjologicznymi.

Gratulujemy i niecierpliwie czekamy na rozwój wydarzeń!

Nowy artykuł w Psychiatrii Polskiej

Z dumą prezentujemy artykuł pt. „Polska wersja Testu Wskazówek – badanie pilotażowe pacjentów ze schizofrenią”, autorstwa mgr Małgorzaty Krawczyk, mgr Anny Schudy, dr Michała Jarkiewicza i dr hab. Łukasza Okruszka, opublikowany w najnowszym wydaniu czasopisma Psychiatria Polska. Zapraszamy do lektury!

Aby przejść do pełnego tekstu artykułu, kliknij TUTAJ.

Świeżo upieczone Magistry z naszej Pracowni!

Możemy już oficjalnie ogłosić, że w czerwcu i lipcu tego roku miały miejsce obrony czterech magistrantek naszej Pracowni: mgr Aleksandry Aniszewskiej-Stańczuk, mgr Marty Chrustowicz, mgr Oleny Nikolenko i mgr Karoliny Żurek.

Wszystkie cztery prace z zakresu kognitywistyki zostały napisane pod opieką dr hab. Łukasza Okruszka i obronione na ocenę bardzo dobrą. Gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów!

Kolejny grant OPUS NCN w Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN!

Projekt Samotność się rozrasta!

W najnowszej edycji konkursu OPUS NCN projekt pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” pod kierownictwem dr. hab. Łukasza Okruszka uzyskał finansowanie w wysokości 1 087 260 PLN, które pozwoli nam zrealizować kolejne badania dotyczące neurofizjologicznych korelatów samotności i izolacji.

Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli przedstawić pierwsze wyniki badań przeprowadzonych w ramach tego grantu!

Moralność i wiedza a podatność na pseudonaukę

Co sprawia, że łatwiej ulegamy pseudonaukowym teoriom? W jakim stopniu może wpływać na to poziom naszej ogólnej wiedzy naukowej, a w jakim ideologia?

Badanie, którego celem było znalezienie odpowiedzi na te pytania opisaliśmy w najnowszym artykule pt. „Do you believe what you have been told? Morality and scientific literacy as predictors of pseudoscience susceptibility” autorstwa mgr Aleksandry Piejki i dr hab. Łukasza Okruszka, który opublikowany został w czasopiśmie Applied Cognitive Psychology. Zapraszamy do lektury!

Link do pełnego artykułu znajduje się TUTAJ.

Czy jesteśmy już siebie głodni? Wywiad z dr hab. Łukaszem Okruszkiem w Polityce

Czy samotność działa jak głód? Czy brak osobistych kontaktów w czasie wszechogarniającej izolacji męczy?

Po odpowiedzi na te pytania odsyłamy do wywiadu w najnowszej Polityce, w którym kierownik naszej Pracowni, dr hab. Łukasz Okruszek mówi m.in. o samotności w dobie pandemii.

Aby przejść do artykułu, kliknij TUTAJ.

Bezpieczny ale samotny? Pandemia COVID-19 a samotność i dobrostan psychiczny

Wśród najpoważniejszych skutków psychologicznych pandemii COVID-19 wymienia się lęk i samotność spowodowane kwarantanną. Czy i jak izolacja wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Czy osoby samotne są szczególnie narażone na pogorszenie stanu psychicznego? W jakim stopniu ten problem dotyczy młodych dorosłych, którzy są mniej zagrożeni poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a jednocześnie w dużym stopniu mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa?

Na podstawie badań przeprowadzonych przez zespół naszej Pracowni w odstępie dwóch tygodni, począwszy od 15 marca, można dojść do następujących wniosków:

● Badani najbardziej obawiają się kryzysu Służby Zdrowia, a najmniej izolacji. Obawa o własne zdrowie jest wyższa wśród osób, które dobrowolnie stosowały zalecenie ścisłej izolacji.

● Osoby, które na początku epidemii cechowały się wyższym natężeniem lęku i depresji, są szczególnie narażone na negatywne psychologiczne skutki pandemii. Zgodnie z wynikami badania taki stan może być związany z nasileniem się obaw przed pandemią COVID-19, a także pogłębianiem symptomów obniżonego dobrostanu psychicznego.

● Wyniki badania wskazują, że obawy wywołane pandemią i jej skutkami na początku stanu zagrożenia epidemiologicznego mogą wiązać się z rosnącym poczuciem osamotnienia.

● Samotność przyczynia się do specyficznych reakcji na pandemię COVID-19. Osoby samotne mniej obawiają się o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych.

● Jednocześnie jednak osoby samotne wykazują większe obawy związane z negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji na swoje relacje z innymi i na dobrostan psychiczny.

● Osoby samotne w większym stopniu uważają za prawdopodobne problemy finansowe wywołane pandemią COVID-19.

Wśród młodych dorosłych poczucie osamotnienia może być więc zarówno konsekwencją, jak i źródłem obaw związanych z pandemią. Związek samotności z obniżonym dobrostanem psychicznym, a także z mniejszą troską o zdrowie własne i innych sprawia, że może stanowić ona jeden z poważniejszych problemów w czasach obecnego kryzysu.

Badanie zostało przeprowadzone z udziałem osób w wieku 18-35 lat w dniach 15-17.03 (511 osób) i 29-31.03 (110 osób) w ramach Projektu Samotność (więcej informacji na stronie internetowej Projektu). Wstępna wersja publikacji na temat wyników badania znajduje się TUTAJ.