mgr Szymon Mąka

kontakt

e-mail: szymon.p.maka@gmail.com

kariera naukowa

Ukończył studia z zakresu Socjologii (UW, 2018) oraz Kognitywistyki (UW, 2020). W ramach studiów socjologicznych badał wytwarzanie i utowarowienie kultury Tatarów polskich. W latach 2019/2020 był członkiem zespołu „The Mind Lab” gdzie zajmował się przygotowywaniem zadań poznawczych i przetwarzaniem danych.  Jego praca magisterska z kognitywistki dotyczyła roli sieci spoczynkowych badanych z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w poznaniu społecznym. Odbył staż w Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w zespole IT w projekcie „Zintegrowana Platforma Analityczna”, który miał na celu połączenie danych pochodzących z różnych rejestrów publicznych i udostępnieniu ich do analiz naukowcom, politykom i administracji publicznej. Analizował dane w grancie Sonata pod kierownictwem dr hab. Łukasza Okruszka (2016/23/D/HS6/02947). Zaprogramował zadania poznawcze w projekcie NeuroCovid. Obecnie jest  doktorantem w Graduate School for Social Research i stypendystą w grancie „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” dr hab. Okruszka (2019/35/B/HS6/00517). 

zainteresowania naukowe

Interesuje się neuronauką obliczeniową i modelowaniem procesów poznawczych. Lubi interdyscyplinarne podejście do nauki, ponieważ uważa, że podział na dyscypliny naukowe sprzed 150 lat jest przestarzały i nieprzystający do rzeczywistości.

inne informacje

Fan wycieczek górskich i statystyki. 

Zastanawiając się nad tym, jak polepszyć komunikację między naukowcami a resztą społeczeństwa, aby efektywnie popularyzować i redystrybuować rozwiązania naukowe w życiu społecznym, wraz ze znajomymi młodymi naukowcami stworzył autorski projekt „Sortownia”. Wspólnie zajmują się nim w ramach hobby, a efekty ich działań można znaleźć na stronie: https://revan-tech.github.io/.