Monika Malon

kontakt

e-mail: monika.aga.malon@gmail.com

kariera naukowa

Jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW na kierunku Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (2020). W ramach pracy dyplomowej badała problematykę pokoleniowości i emocjonalnych aspektów aktywizmu w oparciu o pogłębione wywiady indywidualne z członkami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W tym samym roku opublikowała artykuł na podstawie przeprowadzonych badań, w którym analizowała kształtowanie się postaw obywatelskich wśród polskiej młodzieży. Obecnie jest studentką kierunku Cognitive Science na Wydziale Psychologii UW ze specjalizacją neurokognitywną. Od czerwca 2021 odbywa staż badawczy w Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN, w ramach którego uczestniczy m.in. w badaniach w ramach Projektu Samotność.

zainteresowania naukowe

Interesuje się szeroko pojmowanym poznaniem moralnym, zarówno w aspekcie neurobiologicznym jak i antropologicznym. Obecnie pracuje nad badaniami związanymi z nierównościami społecznymi, samotnością i podejmowaniem decyzji społecznych.

inne informacje

Prywatnie szczęśliwa posiadaczka dwóch wspaniałych kotów, dziewczyna trójboisty (też wspaniałego), amatorka biegania, malowania i wszelkich form makaronu.