mgr Marta Chrustowicz

kontakt

e-mail: mchrustowicz@sd.psych.edu.pl

kariera naukowa

Ukończyła studia I stopnia z Pedagogiki Specjalnej (APS, 2015), studia magisterskie z Psychologii (AP, 2019) oraz studia II stopnia z Kognitywistyki (UW, 2020). W czasie studiów psychologicznych w ramach programu Erasmus+ odbyła jeden semestr na Uniwersytecie w Palermo (2017/2018). 

Od kwietnia 2020 doktorantka w Szkole Doktorskiej IP PAN. Stypendystka w grancie NCN Opus pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS)” pod kierownictwiem dr hab. Łukasza Okruszka.

zainteresowania naukowe

Najbardziej interesują ją badania nad zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji i jej potencjalnym wpływem na zmianę sygnału elektrycznego mózgu.  

Współprowadzi projekt wykorzystujący pomiary psycho- i neurofizjologiczne oraz neuromodulację, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów wpływających na jakość relacji. Uzyskane wyniki mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności interwencji psychospołecznych nakierowanych na problemy w kontaktach z innymi ludźmi.

inne informacje

Fanka muzyki i rękodzieła. W wolnym czasie maluje, śpiewa, uczy się grać na skrzypcach i dekoruje meble. Posiada 3 cudowne myszki o imionach: Nera, Bianca i Agouti (czyli Drużyna NBA) i kota.