dr hab. Łukasz Okruszek

kontakt

e-mail: lukasz.okruszek@psych.pan.pl

fot. Maciej Nowicki

kariera naukowa

Absolwent studiów magisterskich z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (2010) oraz psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat (11.2016) oraz habilitację (10.2018) w dyscyplinie psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym w okresie 2018-2021 związany był jako wykładowca. We wrześniu 2016 roku, związał się zawodowo z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2018 profesor IP PAN, zaś od 2019 kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. Od stycznia 2020 Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN.
Autor lub współautor blisko 30 publikacji z listy JCR, kierownik pięciu projektów badawczych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Jest również laureatem licznych nagród za działalność badawczą, w tym prestiżowej nagrody Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego. W ramach wyjazdów naukowych odwiedził między innymi King’s College London oraz University of California, Los Angeles.

zainteresowania naukowe

Początkowo w swojej pracy badawczej realizował badania w nurcie szeroko pojętej neuropsychologii klinicznej, czy neuropsychiatrii, które miały na celu analizę mechanizmów zaburzeń poznawczych obserwowanych u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi (ogniskowe uszkodzenia mózgu, padaczka skroniowa) i  psychiatrycznymi (osoby chore na schizofrenię). Aktualnie zainteresowania lokuje w nurcie szeroko pojętej neuronauki społecznej, która mimo blisko trzech dekad prowadzonych badań, wciąż jest mało rozpoznawalną dziedziną w Polsce. Bada relacje społeczne i samotność z perspektywy neuronauki społecznej. Skupia się na tym, jak bardzo mocno świat fizyczny, psychiczny oraz społeczny się przenikają i jaki wpływ mają na siebie nawzajem.

inne informacje

Fan swojego syna Mieszka (i jego matki Joanny), komiksów Marvela i poranków w radiu TOK FM. Kolekcjoner instrumentów perkusyjnych, sneakersów Nike Air Jordan oraz reportaży z Wydawnictwa Czarne.