mgr Karolina Żurek

kontakt

e-mail: kzurek@psych.pan.pl

kariera naukowa

Absolwentka studiów licencjackich z Socjologii (IS WFiS UW, 2018), w trakcie których odbyła półroczną wymianę w ramach programu Erasmus+ na Leeds Beckett University (Leeds, Wielka Brytania, 2017/18) i studiów magisterskich z Kognitywistyki (WPsych UW, 2020), obecnie studentka Psychologii (WPsych UW). Do Pracowni Neuronauki Społecznej dołączyła w trakcie studiów kognitywistycznych w ramach stażu badawczego. Jako manager Pracowni oraz Laboratorium Neurofizjologii i Neuromodulacji Instytutu Psychologii PAN (pod kierownictwem dr hab. Łukasza Okruszka) zadebiutowała w grudniu 2019 roku. Od grudnia 2020 roku pracę organizacyjną łączy z naukową w ramach asystentury badawczej w Instytucie Psychologii PAN.

zainteresowania naukowe

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych obszarów, w których nauki społeczne spotykają się z neuronauką. Już w trakcie studiów kognitywistycznych zafascynowała ją neuroanatomia i neuropsychologia, aczkolwiek na co dzień woli łączyć wiedzę o mózgu z tym, w jaki sposób funkcjonuje on w otoczeniu innych mózgów. W ramach pracy magisterskiej z kognitywistyki zajmowała się powiązaniami między zmiennością rytmu serca a funkcjami wykonawczymi i pamięcią roboczą. Na co dzień bierze aktywny udział w badaniach Projektu Samotność i przygotowywaniu publikacji z zakresu badań nad samotnością, w szczególności w kontekście pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń.

inne informacje

Z miłości do ogarniania manager Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. Kuglarka, jesieniara, Bieszczadziara. Lubi gotowanie, Grecję i jeżdżenie na rowerze.