mgr Anna Schudy

kontakt

e-mail: aschudy@psych.pan.pl

kariera naukowa

Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z neuropsychologii klinicznej. W ramach programu Erasmus+ studiowała na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania), gdzie odbyła również staż w laboratorium neuronauki w Centrum Badań nad Umysłem, Mózgiem i Zachowaniem (Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC). Od 2017 roku członkini zespołu Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. W 2018 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

zainteresowania naukowe

Interesuje się neuronauką społeczną i kliniczną – w szczególności procesami poznania społecznego i reakcją na stresory społeczne u osób zdrowych i chorych na schizofrenię. We współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii prowadziła badania nad skutecznością rehabilitacji poznawczej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości w schizofrenii, brała również udział w projekcie badawczym dotyczącym neurofizjologicznej odpowiedzi na negatywne i neutralne bodźce społeczne u pacjentów chorych na schizofrenię. W ramach pracy magisterskiej uczestniczyła w projekcie dotyczącym neuronalnych korelatów obserwacyjnego uczenia się strachu, realizowanym przez Laboratorium Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Jest kierowniczką grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki (2018/29/N/HS6/02501), w ramach którego  prowadzi badania z wykorzystaniem technologii VR, dotyczące behawioralnych i fizjologicznych markerów reakcji na stresory społeczne i niespołeczne u osób zdrowych i chorych na schizofrenię.

inne informacje

Poza działalnością naukową zajmuje się także pracą kliniczną jako psycholog dzieci i młodzieży – jest certyfikowanym konsultantem kryzysowym. W ramach studiów doktoranckich prowadzi zajęcia dla studentów  Wydziału Psychologii UW.