mgr Aleksandra Piejka

kontakt

e-mail: apiejka@psych.pan.pl

kariera naukowa

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z ukończoną specjalizacją Experimental Social Psychology (2018), w latach 2018-2019 asystenka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, od 2019 doktorantka w Graduate School for Social Research. Na stanowisku asystenckim w IP PAN współprowadziła badania w ramach grantu SONATA „Rola sieci neuronalnych w przetwarzaniu informacji społecznych w schizofrenii – badania z użyciem multimodalnego obrazowania mózgu (EEG/fMRI) i neuromodulacji (tDCS/EEG)” (2016/23/D/HS6/02947). Współpracowała z Centrum badań nad Uprzedzeniami przy badaniach dotyczących uprzedzeń i mowy nienawiści, z Akademią Leona Koźmińskiego przy projekcie dotyczącym postrzegania treści pseudonaukowych, oraz z Uniwersytetem w Tilburgu przy grancie ERC „Political Apologies across Countries” (682077). Dodatkowo zdobywała doświadczenie kliniczne w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad poznaniem społecznym w schizofrenii (2015-2017), a także w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM badając poznanie społeczne u pacjentów z padaczką skroniową (2016-2017).
Obecnie jest zatrudniona na stanowisku doktoranckim w grancie OPUS „Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania” (2018/31/B/HS6/02848), gdzie zajmuje się wpływem samotności na poznanie społeczne oraz aktywność serca i mózgu zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w codziennym życiu.

zainteresowania naukowe

Prowadzi badania na pograniczu neuronauki, psychologii społecznej, psychologii poznawczej i psychologii klinicznej. Interesuje ją łączenie szerszej perspektywy nauk społecznych z badaniami wykorzystującymi najnowsze techniki neuroobrazowania i monitorowania aktywności fizjologicznej.

inne informacje

Członkini rady fundacji Można Zwariować zajmującej się destygmatyzacją problematyki zdrowia psychicznego.