mgr Łucja Trzeciak

kontakt

e-mail: ltrzeciak@sd.psych.pan.pl

kariera naukowa

Absolwentka studiów licencjackich kierunku Kognitywistyka (2018 – 2021) oraz magisterskich Cognitive Science (2021 – 2023) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów angażowała się w liczne projekty naukowe i pozanaukowe, między innymi w studio działalności badawczo-rozwojowej Neurodio, gdzie zajmowała się przede wszystkim badaniami okulograficznymi. Jej praca magisterska dotyczyła reaktywności na dźwięki emocjonalne przez miniaturowe ruchy oczu (mikrosakady). Obecnie jest zatrudniona w grancie NCN SONATA BIS 2022/46/E/HS6/00138 “Samotny i samolubny? Podejmowanie decyzji w sferze społecznej i samotność – badania z użyciem metod multimodalnego neuroobrazowania i próbkowania doświadczeń.”

zainteresowania naukowe

Jej zainteresowania naukowe skupiają się neuronaukach afektywnej i społecznej oraz ich wzajemnych powiązaniach, z uwzględnieniem interakcji ciało-mózg. W ramach pracy doktorskiej bada procesy przetwarzania informacji związane z ludzką współpracą.

inne informacje

W wolnym czasie szuka każdej okazji, żeby być w otoczeniu natury – wycieczki rowerowe, biegi na orientację czy spacery. Lubi gotować, od czasu do czasu zdarza jej się też eksperymentować plastycznie z różnymi technikami.