Konferencja

Zespół Pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN ma przyjemność ogłosić konferencję „The Social Brain in 21st Century: From Lonely Minds to Broken Hearts”, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2022 w Pałacu w Jabłonnej pod Warszawą. Do aktywnego udziału w konferencji (w formie prezentacji posteru teoretycznego lub empirycznego) zapraszamy wszelkich naukowców, doktorantów oraz studentów, których zainteresowania badawcze oscylują wokół tematu konferencji, a także szeroko pojętych powiązań między światem społecznym, zdrowiem psychicznym i kondycją fizyczną człowieka.